Öppet Stadsnät

En fastighetsägare som skaffar en billig anslutning, eller t o m en gratis anslutning i tron om att han gjort en bra affär, blir besviken.
Operatören låser in honom i avtal och tar igen pengarna på att binda upp fastighetsägaren i en affärsmodell där operatören har monopol och fortsättningsvis full kontroll.

Däremot i ett  Öppet Stadsnät finns en mångfald av tjänster från olika leverantörer och detta utvecklas hela tiden.
Här råder fri konkurrens och alla tjänsteleverantörer konkurrerar på lika villkor.

Det innebär att antalet tjänster i nätet kommer att växa efterhand.
Du har full valfrihet att välja de tjänster du vill ha utan att bli låst till en leverantör.

Det är en naturlig utveckling när olika aktörer verkar på samma villkor i en infrastruktur.

I det Öppna Stadsnätet är det ingen operatör eller nätägare som bestämmer vad du ska få tillgång till. Du har t.ex. tillgång till många olika Internettjänster från många olika leverantörer och kan byta när du vill.


Välj endast Öppet Stadsnät