Abonnemangsavgift tillkommer med 130kr inkl moms per månad oavsett antal tjänster och faktureras av LandNet AB.
Denna avgift betalar ni endast när ni har valt och använder tjänster.

connect2